wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-02-04 Wójt Gminy Wilga informuje, o pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Odbiór i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie z terenu gminy Wilga - etap VII
2019-12-30 opinia RIO o przedłożonym przez Wojta projekcie uchwały o WPF na 2020r
2019-12-30 opinia RIO o przedłożonym przez Wojta projekcie uchwały budżetowej na 2020r
2019-10-31 Informacja o wykonaniu budżetu III kw 2019
2019-09-23 POSTANOWIENIE NR 315/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-09-06 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga w sprawie wydania w dniu 06.09.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej 131310W (ul. Wiślana)
2019-07-31 Informacja kwartalna z wykonania budżetu - II kwartał 2019
2019-07-17 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga w sprawie wydaniaw dniu 17.07.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowiekontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia sN 15kV i sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV w miejscowości OTW Wilga, gm. Wilga na części działki nr ewid. 46 stanowiącej drogę gminną i części działki nr ewid. 2763.
2019-07-15 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga w sprawie wydaniaw dniu 15.07.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na linię kablową o napięciu 0.4kV w miejscowości Holendry, obręb geodezyjny Wólka Gruszczyńska, gm. Wilga na części działek nr ewid. 130/5, 130/6, 130/12.
2019-06-26 PETYCJA
Strona 1 of 18 (173 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567161718Następna