wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-08-26
Planowana godzina sesji 16:00
Planowane miejsce sesji Urząd Gminy Wilga

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIV Sesji Rady Gminy Wilga.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2019–2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilga na 2019r.
 9. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
 10. Zapytania i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.


Planowana data sesji 2019-07-25
Planowana godzina sesji 15:00
Planowane miejsce sesji Urząd Gminy Wilga

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy Wilga.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIII Sesji Rady Gminy Wilga.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2019–2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilga na 2019r.
 9. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
 10. Zapytania i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Wojciech Parol
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Wojciech Parol
Data wytworzenia informacji 2019-08-19
Data udostępnienia informacji 2019-08-19