wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Bogumiła Głaszczka Wójt Gminy Wilga (W)
Ewelina Jedynak Ewidencja ludności (USC)
Teresa Kołtun GOPS (GOPS)
Kinga Kowalczyk-Górska Skarbnik Gminy (S)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Bogumiła Głaszczka Wójt Gminy Wilga (W)
Katarzyna Gozdek Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)
Katarzyna Jałocha Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)
Ewelina Jedynak Ewidencja ludności (USC)
Teresa Kołtun GOPS (GOPS)
Kinga Kowalczyk-Górska Skarbnik Gminy (S)
Sylwia Kowalska Sekretariat (Sek)
Sylwia Kowalska stanowisko organizacyjne (Sorg)
Anna Łapacz księgowa (Ks)
Monika Ornat księgowa (Ks)
Wojciech Parol stanowisko d/s gospodarki gruntami (GG)
Wojciech Parol Stanowisko d/s oświaty, kultury, obsługa rady (Obs. R)
Monika Paśnik księgowa (Ks)
Iwona Ewa Pluta Stanowisko d/s budownictwa i zamówień publicznych (B)
Justyna Weronika Rumianek Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)
Anna Strzeżysz Stanowisko d/s ochrony środowiska i drogownictwa (OŚr)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Bogumiła Głaszczka Wójt Gminy Wilga (W)Wójt
Katarzyna Gozdek Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Katarzyna Jałocha Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Ewelina Jedynak Ewidencja ludności (USC)Urząd Stanu Cywilnego
Teresa Kołtun GOPS (GOPS)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kinga Kowalczyk-Górska Skarbnik Gminy (S)Skarbnik
Sylwia Kowalska Sekretariat (Sek)Sekretariat
Sylwia Kowalska stanowisko organizacyjne (Sorg)Stanowisko organizacyjne
Anna Łapacz księgowa (Ks)Referat Finansowy
Monika Ornat księgowa (Ks)Referat Finansowy
Wojciech Parol stanowisko d/s gospodarki gruntami (GG)Stanowisko d/s Gospodarki Gruntami
Wojciech Parol Stanowisko d/s oświaty, kultury, obsługa rady (Obs. R)Stanowisko d/s obsługi rady, oświaty, kultury
Monika Paśnik księgowa (Ks)Referat Finansowy
Iwona Ewa Pluta Stanowisko d/s budownictwa i zamówień publicznych (B)Stanowisko d/s Budownictwa i Zamówień Publicznych
Justyna Weronika Rumianek Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Anna Strzeżysz Stanowisko d/s ochrony środowiska i drogownictwa (OŚr)Stanowisko d/s Ochrony Środowiska i Drogownictwa
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Radny Gminy
   Agnieszka Izabela Nagadowska (Przewodniczący Rady [VIII kadencja])   2019-05-06
   Agnieszka Izabela Nagadowska (Przewodniczący Rady [VIII kadencja])   2018-12-21
   Jacek Piesiewicz (Przewodniczący Rady [VII kadencja])   2018-09-17
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]1988