wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VI/26/19 2019-01-24 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. TAK Uchwalony oczekujący
VI/24/19 2019-01-24 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wilga nr XII/45/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Wilga. TAK Uchwalony oczekujący
IV/17/18 2018-12-21 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. TAK Uchwalony obowiązujący
III/8/18 2018-12-14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień, w tym podatku. TAK Nieobowiązujący (uchylony)
III/7/18 2018-12-14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wilga w 2019 roku TAK Uchwalony oczekujący
XLIX/249/18 2018-10-17 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wilga. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/231/18 2018-06-27 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wilga miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/230/18 2018-06-27 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/229/18 2018-06-27 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina 2. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/228/18 2018-06-27 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina. TAK Uchwalony obowiązujący
XLII/219/18 2018-03-26 w sprawie ustalenia i podziału Gminy Wilga na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. TAK Uchwalony oczekujący
XLII/218/18 2018-03-26 w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic TAK Uchwalony oczekujący
XLII/217/18 2018-03-26 w sprawie uchwalenia ĄProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilga na rok 2018Ó. TAK Uchwalony oczekujący
XLI/210/18 2018-02-22 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/206/17 2017-12-27 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilga na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia