wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLIX/249/18 2018-10-17 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wilga. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/231/18 2018-06-27 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wilga miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/230/18 2018-06-27 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/229/18 2018-06-27 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina 2. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVI/228/18 2018-06-27 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina. TAK Uchwalony obowiązujący
XLII/219/18 2018-03-26 w sprawie ustalenia i podziału Gminy Wilga na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. TAK Uchwalony oczekujący
XLII/218/18 2018-03-26 w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic TAK Uchwalony oczekujący
XLII/217/18 2018-03-26 w sprawie uchwalenia ĄProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilga na rok 2018Ó. TAK Uchwalony oczekujący
XLI/210/18 2018-02-22 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/206/17 2017-12-27 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilga na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/200/17 2017-12-27 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/193/17 2017-12-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień, w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/192/17 2017-12-08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/191/17 2017-12-08 w sprawie przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wilga TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/170/17 2017-08-01 w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wilga. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia