wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIII/170/17 2017-08-01 w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wilga. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/169/17 2017-08-01 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/167/17 2017-08-01 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/157/17 2017-06-19 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze TAK Uchwalony oczekujący
XXX/154/17 2017-04-28 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów, pedagogów i psychologów zatrudnionych w Gimnazjum, szkołach TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/143/17 2017-03-31 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga NR XXII/105/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/142/17 2017-03-31 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013 r. zmienionej Uchwałą nr XXVIII/139/17 Rady Gminy Wilga z dnia 3 marca 2017 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/138/17 2017-03-03 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wildze NR XXII/105/2004 TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/133/17 2017-02-16 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone przez opiekunkę domową TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/130/17 2017-02-16 sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wilga. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/115/16 2016-11-17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/114/16 2016-11-17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/113/16 2016-11-17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/79/16 2016-01-11 zaliczenia dwóch dróg położonych w miejscowościach TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/75/15 2015-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2016 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia