wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLI/210/18 2018-02-22 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/206/17 2017-12-27 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilga na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/200/17 2017-12-27 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/193/17 2017-12-08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień, w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/192/17 2017-12-08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/191/17 2017-12-08 w sprawie przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wilga TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/170/17 2017-08-01 w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wilga. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/169/17 2017-08-01 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/167/17 2017-08-01 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/157/17 2017-06-19 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze TAK Uchwalony oczekujący
XXX/154/17 2017-04-28 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów, pedagogów i psychologów zatrudnionych w Gimnazjum, szkołach TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/143/17 2017-03-31 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga NR XXII/105/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/142/17 2017-03-31 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013 r. zmienionej Uchwałą nr XXVIII/139/17 Rady Gminy Wilga z dnia 3 marca 2017 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/138/17 2017-03-03 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wildze NR XXII/105/2004 TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/133/17 2017-02-16 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone przez opiekunkę domową TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia