wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-12-112017-12-27OBWIESZCZENIE nt. wszczęcia postepowania administracyjnego dot. budowy bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GAR5510A, planowanej na działkach nr ewidencyjny 514/2 i 515/2 obręb ewidencyjny Wilga
2017-12-072017-12-21Zapytanie ofertowe na dożywianie w szkołach podstawowych w: Kępie Celejowskiej, Mariańskim Porzeczu i Żabieńcu
2017-12-052017-12-18Decyzja Starosty Garwolińskiego w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Trzcianka
2017-11-242018-02-23Wyniki naboru na stanowisko ds. budownictwa i zaówień publicznych
2017-11-232018-11-23Zawiadomienie o wyborze oferty na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Celejów.
2017-11-202017-12-20Umorzenie postępowania adminiztracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na.: ĄWdrożeniu innowacyjnych technologii przygotowania jabłek na sprzedaż poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń na terenie przedsiębiorstwa WIL-SAD Sp. z o.o.Ó na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi: dz.175/6, dz.176/3, dz.176/6, obręb nr G182, jednostka ewidencyjna nr 140313_2 Wilga, położonych w miejscowości Wicie, gmina Wilga.
2017-11-14 OBWIESZCZENIE dot." Rozbudowa wału rzeki Wisły i rzeki Wilgi na terenie gminy Wilga pow. garwoliński."
2017-11-06 Zawiadomienie
2017-10-24 Wszczęcie postępowania administracyjnego - Budowa sortowni owoców wraz z chłodniami, zapleczem higieniczno-sanitarnym i biurowym, drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi, placami manewrowymi, zbiornikiem na nieczystości ciekłe, obiektem na gromadzenie odpadów stałych, budynkiem stacji transformatorowej, instalacjami w terenie i oświetleniem terenu na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi dz.451, dz.452, dz.453, położonych w miejscowości Goźlin Górny, gmina Wilga.
2017-10-20 Zawiadomienie
Strona 1 of 14 (135 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567121314Następna