wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-10-092017-10-24Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej Sn-15kV i nN – 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4 kV w miejscowości OTW Wilga na części działek nr ewid. 2657, 2648, 2644, 2655, 2635, stanowiących drogi wewnętrzne i części działki nr ewid. 1810/3.
2017-09-252017-10-25Unieważnienie naboru
2017-09-22 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. [b]Wdrożenie innowacyjnych technologii przygotowania jabłek na sprzedaż poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń na terenie przedsiębiorstwa WIL-SAD Sp. z o.o
2017-09-212018-02-28Zarządzenie-konsultacje społeczne
2017-09-01  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne do objęcia stanowiska referenta
2017-08-28 Zawiadomienie
2017-07-25 Zawiadomienie
2017-03-10 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilga w sprawie wydania decyzji w dniu 10 marca 2017 r., na wniosek firmy Bruggen Polska Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Ąbudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 778/6, 778/7, 789/4 i 795/3 w miejscowości Celejów gm. Wilga, powiat garwoliński, województwo mazowieckieÓ.
2017-03-10 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 778/6, 778/7, 789/4 i 795/3 w miejscowości Celejów gm. Wilga, powiat garwoliński, województwo mazowieckieÓ.
2017-02-14 ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Wilga
Strona 1 of 13 (127 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567111213Następna