wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-07-17 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga w sprawie wydaniaw dniu 17.07.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowiekontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia sN 15kV i sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV w miejscowości OTW Wilga, gm. Wilga na części działki nr ewid. 46 stanowiącej drogę gminną i części działki nr ewid. 2763.
2019-07-162019-07-30OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
2019-07-15 Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga w sprawie wydaniaw dniu 15.07.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na linię kablową o napięciu 0.4kV w miejscowości Holendry, obręb geodezyjny Wólka Gruszczyńska, gm. Wilga na części działek nr ewid. 130/5, 130/6, 130/12.
2019-06-26 PETYCJA
2019-06-25 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilga w sprawie wydaniia w dniu 25.06.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV z przyłączem kablowym w miejscowości Stare Podole, gm. Wilga na części działki nr ewid. 132/2 stanowiącej drogę gminną i części działek nr ewid. 129/2, 130/2, 128/2, 123/2, 136/3, 136/4, 137/2, 138/4, 138/6, 138/7, 141/2, 142/2, 143/5, 146/2, 147/2, 177/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 134/2, 150.
2019-06-102019-08-01Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilga
2019-05-10 Bilans Urzędu Gminy Wilga 2018
2019-05-10 Informacja dod Urząd - wyciąg 2018
2019-05-10 inf dodat Urząd 2018
2019-05-10 RZiS Urząd 2018
Strona 1 of 17 (167 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567151617Następna