wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2016
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Bogusław Dębek   2017-04-28
   Sławomir Proczek (kierownik SPZOZ)   2017-04-28
   Izabela Budyta (dyrektor przedszkola)   2017-04-28
   Agnieszka Czaplińska (dyrektor szkoły)   2017-04-27
   Paweł Dziubak (Dyrektor Szkoły)   2017-04-27
   Wiesława Zagrodzka (Dyrektor Szkoły)   2017-04-26
   Grażyna Gontarz (dyrektor)   2017-04-26
   Teresa Kołtun (kierownik GOPS)   2017-03-21
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]1988