wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

Poznaj nas bliżej

Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka mieści się w Wołominie, przy ulicy Armii Krajowej 56 zostało oddane do użytku 1 marca 1990 roku.
Funkcję dyrektora pełni pani Małgorzata Wycech.
Organem prowadzącym jest Gmina Wołomin. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
Placówka mieści się w wolnostojącym,
jednopiętrowym budynku, przy Osiedlu „Nafta” usytuowanym w dużym, ładnym ogrodzie, na działce o powierzchni ok. 5.300m².  Jest on miejscem do zabaw, ćwiczeń gimnastycznych oraz innych zajęć organizowanych z dziećmi. Teren porośnięty jest drzewami i krzewami. Od ruchliwej ulicy przedszkole oddziela parking dla rodziców i aleja klonów.
Przedszkole posiada pięć sal dydaktycznych – cztery duże i jedna mała, kameralna, pokój do pracy logopedy i psychologa, gabinet dyrektora, wicedyrektora i intendentki, szatnię i pion żywieniowy.
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

 

 

Uczęszcza do niego ponad 125 dzieci podzielonych wg kryterium wiekowego na 5 grup:


I grupa - 3 latki
II grupa - 4 latki
III grupa - 5 latki

IV grupa – 6 latki

V grupa – 5 – 6 latki

 

 „Wychodząc naprzeciw dziecięcym marzeniom, staramy się przynosić im radość i sprawiać, by uśmiech zawsze gościł na twarzach naszych wychowanków”.

 

Nasi nauczyciele posiadają wiedzę pedagogiczną, metodyczną i psychologiczną, co pozwala na twórczą pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Potrafią wzbudzić zainteresowanie dziecka różnymi dziedzinami życia, rozwinąć wyobraźnię, zapewnić poczucie bezpieczeństwa, szanować indywidualność, a nade wszystko wspomagać je w rozwoju.

 

Nasza Kadra:

Dyrektor: mgr Małgorzata Wycech

Starszy intendent: Teresa Wimmer

Nauczyciele: mgr Agata Antolik–Piotrowska, Barbara Futyma, mgr Bożena Latoś, mgr Agnieszka Skibniewska, mgr Urszula Olszewska, mgr Elżbieta Perzanowska, mgr Małgorzata Wycech , mgr Agnieszka Krauze, mgr Katarzyna Górecka, Natalia Jedlińska

Pomoc nauczyciela: Jolanta Pawłowska, Grażyna Minkus

Pracownicy obsługi: Wanda Mizera, Olga Popielarska, Małgorzata Kostrzewa, Ewa Falacińska

Logopeda: mgr Anna Obłuska

Psycholog: mgr Alicja Krystian-Jastrzębska, mgr Katarzyna Lipińska- Wolf

Pracownicy kuchni: Krystyna Nienałtowska, Marianna Porada, Ewa Kondracka

Konserwator: Zdzisław Dacewicz