wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

Czym się zajmujemy

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców. Chcemy, aby nasi wychowankowie w przyszłości prowadzili zdrowy styl życia, byli otwarci i ciekawi świata. Jesteśmy zespołem kreatywnych, pełnych pasji nauczycieli.

Dlatego dzieciom zapewnimy:

 • świetną zabawę,
 • wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny,
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie
  z MEN),
 • naukę języka angielskiego,
 • wprowadzanie różnych metod pracy z dziećmi,
 • program stymulujący rozwój kreatywności i zdolności twórczych,
 • wyposażenie multimedialne,
 • budzenie zdolności tanecznych, plastycznych,
 • pomoc psychologiczną i logopedyczną,
 • udział w konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych,
 • imprezy organizowane w przedszkolu w ciągu roku,
 • zabawy na świeżym powietrzu w dużym ogrodzie przedszkolnym.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUP MŁODSZYCH

6.30-8.30

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań. Praca indywidualna z wychowankami, uwzględniająca rozwój procesów poznawczych. Praca indywidualna dziecka na materiale montessoriańskim. Kontakty indywidualne
z rodzicami.

8.30–8.45

Porządkowanie sali, według poznanych i umownych zasad. Zabawa o wielostronnym ruchu. Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8.45-9.20

Śniadanie – dziecko uczy się i opanowuje umiejętności kulturalnego jedzenia

(odpowiednia postawa siedząca przy stole podczas spożywania posiłków, ciche
i spokojne
śniadanie oraz wstawanie od stołu, zasuwanie krzesła).

9.20-10.15

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w sali lub na powietrzu, prowadzone według planu miesięcznego, opracowanego na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz programu według teorii Lwa Wygotskiego „Klucz do uczenia się”. Stwarzanie sytuacji mobilizujących dzieci do wysiłku umysłowego,
ze szczególnym uwzgl
ędnieniem troski o zdrowie i bezpieczeństwo.

10.15–11.45

Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie, spacery w pobliżu przedszkola – zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa.

11.45–12.00

Przygotowanie do obiadu. Wdrażanie dzieci do samoobsługi. Wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

12.00–12.30

Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw. Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12.30-12.45

Przygotowanie do leżakowania – próby samodzielnego zdejmowania odzieży, nabywanie umiejętności rozpinania i zapinania guzików.

12.45–14.15

Leżakowanie.

14.15–14.30

Ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się i wzajemnej pomocy zachowanie kolejności zakładania odzieży, prawidłowe składanie piżamki.

14.30–14.45

Podwieczorek – utrzymanie porządku na stolikach.

14.45–16.00

Zabawa ruchowa ożywiająca. Zajęcia w zespołach, sali lub na powietrzu, utrwalenie piosenek i zdobytych wiadomości. Praca indywidualna dziecka na materiale montessoriańskim. Rozchodzenie się dzieci do domów. Rozmowy
z rodzicami
przekazywanie informacji.

Po godzinie 16.00 dzieci przechodzą do sali grupy II.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUP STARSZYCH

 

6.30–8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, według zainteresowań dzieci. Zabawy indywidualne dziecka na materiale montessoriańskim i uwzględniające rozwój procesów poznawczych oraz z wykorzystaniem programu komputerowego „KidSmart –
z przedszkola w cyfrowy świat”. Kontakty indywidualne z rodzicami.

8.00-9.00
Zabawa o wielostronnym ruchu, ćwiczenia poranne. Porządkowanie sali,

wed
ług poznanych i umownych zasad. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie
dziecko uczy się i opanowuje umiejętności kulturalnego jedzenia.

9.00-10.00
Zajęcia wychowawczo–
dydaktyczne w sali lub na świeżym powietrzu, prowadzone według planu miesięcznego, opracowanego na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Stwarzanie sytuacji mobilizujących dzieci do wysiłku umysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem troski o zdrowie i bezpieczeństwo.

10.00–10.30
Praca wyrównawcza z grupą dzieci.

10.30–11.30
Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie (z uwzględnieniem warunków pogodowych), spacery w pobliżu przedszkola –
zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa.

11.30–12.00
Przygotowanie do obiadu. Wdrażanie dzieci do samoobsługi. Wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

12.00-12.30
Obiad –
praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, zwracanie uwagi na pokonywanie niechęci do niektórych potraw. Dbanie o utrzymanie czystości przy stolikach.

12.30-13.00
Krótki odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek, baśni i legend

płyty CD.

13.00-14.00
Zabawy dowolne, praca indywidualna z dziećmi, zabawy pod kierunkiem nauczyciela, zajęcia dodatkowe, według zapotrzebowania dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

14.00–14.30
Zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorka.

14.30-14.45
Podwieczorek –
utrzymanie porządku przy stolikach.

14.45–17.00
Zajęcia w zespołach sali, utrwalenie piosenek i zdobytych wiadomości. Praca indywidualna dziecka na materiale montessoriańskim oraz z wykorzystaniem programu komputerowego „KidSmart –
z przedszkola w cyfrowy świat”. Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami – informacje o dziecku.