wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

Programy

Naszym atutem  jest bardzo dobrze wykwalifikowana kadra i personel wspomagający, którzy zapewniają dzieciom najlepszą edukację, opiekę i pomoc w pokonywaniu trudności. Bogaty i profesjonalnie prowadzony program naszego przedszkola stwarza możliwości rozwoju wszystkim naszym wychowankom - każdemu we własnym indywidualnym rytmie.

W pracy dydaktycznej wykorzystywane są  m.in. takie metody jak:  

 • Klucz do uczenia się…” Lwa Wygotskiego,
 • „Dziecięca matematyka” – Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • Program Terapii Ręki (PTR) - funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki ręki,
 • program komputerowy „KidSmart- z przedszkola w cyfrowy świat”,
 • „Gimnastyka twórcza” Kniessów, Tulima, Orffa i Labama,  
 • „Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne,
 • „Kinezjologii edukacyjnej” P. Dennisona,
 • pedagogika zabawy „Klanza” oraz
 • elementy metody Marii Montessori.
 •  elementy metody Ireny Majchrzak - Wprowadzanie dziecka w świat pisma, 
 •  elementy metody Naturalnej Nauki Języka, -
 • elementy "Terapii bajką",
 •  techniki relaksacyjne
 • metody twórczego myślenia,
 • elementy metody "Dobrego startu" M. Bogdanowicz,
 • elementy dramy,
 • elementy muzykoterapii,
 • techniki oddechowe,

Wychowankowie uczestniczą także m. in. w lekcjach bibliotecznych, w lekcjach muzealnych w Muzeum Zofii Nałkowskiej, współpracujemy także z Politechniką Warszawską – zajęcia w przedszkolu prowadzone są przez studentów.