wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

Opłaty

Płatność

 Podstawowe zasady odpłatności:

1) w godz. 8.00-13.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego i za te godziny nie pobiera się odpłatności,

2) za pobyt dzieci, poza czasem realizacji podstawy programowej, pobierana jest odpłatność w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową pobytu dziecka w przedszkolu,

3) dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł (3,00 zł – I i II śniadanie, 5,00 zł
– obiad, 2,00 zł – podwieczorek).

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która gromadzi środki finansowe, przeznaczone na wspieranie działalności statutowej przedszkola (organizacja koncertów, teatrzyków, imprez, wycieczek, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, papierniczych, artykułów wyposażenia itp.)

 

Nr-y kont do wpłat:

 

  • za wyżywienie: 72 1240 6074 1111 0010 3689 7714
  • za opłatę opiekuńczą: 71124060741111001071743333

 

ODPŁATNOŚĆ W PRZEDSZKOLU

Odpłatności za przedszkole dokonujemy
do 10 dnia ka
żdego miesiąca.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.