wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Herb Jednostki

08-300 Sokołów Podlaski, Kolejowa 21
Nr kier: centrala: 606956760
tel. bezp.: 7817009 (SKKP)
fax: 25 7812641

Adres internetowy: straz-sokolow.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i organizacji
Nazwa skrócona:
Symbol: PK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
Kolejowa
Sokołów Podl. 08-300
Komórka nadrzędna merytorycznie: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piatek 7.30 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: środa, czwartek 13.00 - 15.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie spraw kadrowych;

1)Realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
2)Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
3)Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
4)Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5)Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
6)Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
7)Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
8)Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
9)Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

W zakresie spaw organizacyjnych;

1)Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
2)Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
3)Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
4)Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
5)Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
6)Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego
7)Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
8)Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
9)Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
10)Realizowanie zadań z zakresu skaW zakresie spraw kadrowych;

1)Realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
2)Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
3)Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
4)Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5)Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
6)Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
7)Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
8)Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
9)Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

W zakresie spaw organizacyjnych;

1)Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
2)Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
3)Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
4)Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
5)Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
6)Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego
7)Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
8)Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
9)Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
10)Realizowanie zadań z zakresu skaW zakresie spraw kadrowych;

1)Realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
2)Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
3)Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
4)Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5)Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
6)Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
7)Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
8)Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
9)Analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

W zakresie spaw organizacyjnych;

1)Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
2)Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
3)Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
4)Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
5)Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
6)Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego
7)Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
8)Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
9)Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
10)Realizowanie zadań z zakresu ska

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • KADRY I ORGANIZACJA
 • NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PSP - OGŁOSZENIE
 • NABÓR DO SŁUŻBY W PSP 2009
 • PROTOKÓŁ KOMISJI OCENIAJĄCEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PSP
 • DNI OTWARTE STRAŻNICY
 • Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim
 • OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PSP
 • WYNIKI NABORU 2011 (I ETAP)
 • WYNIKI KOŃCOWE NABORU DO SŁUŻBY W PSP
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
 • Informacja o wyniku naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
 • Lista kandydatek spełniających wymogi formalne-dotyczy naboru w celu zastępstwa niobecnego członka korpusu służby cywilnej
 • Informacja o wyniku naboru w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
 • Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie - korzystanie z praw publicznych
 • Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia III i IV ETAPU naboru
 • Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia II ETAPU naboru
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do II ETAPU naboru
 • Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia biegu na 50 m, biegu na 1000 m oraz próby wysokościowej
 • Zmiana terminu III i IV ETAPU naboru
 • Zmiana terminu biegu na 50 m, biegu na 1000 m oraz próby wysokościowej.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do III Etapu naboru
 • Informacja o wynikach III etapu naboru
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do II ETAPU naboru
 • Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia II ETAPU naboru
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do III ETAPU naboru
 • Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia III i IV ETAPU naboru
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do IV ETAPU naboru
 • Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej
 • Wyniki końcowe naboru do służby
 • Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP
 • Wyniki I Etapu naboru do służby przygotowawczej
 • Wyniki II etapu naboru do służby przygotowawczej
 • Wyniki III Etapu naboru do służby przygotowwczej
 • Wyniki IV Etapu naboru do służby przygotowawczej

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-04-05
Data udostępnienia informacji 2007-04-05