wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół w Świdrach

Poznaj nas bliżej

Obwód szkolny stanowią 3 wsie: Świdry, Szczygły Górne i Szczygły Dolne.
Dzieci uczą się w 7 oddziałach.
Staraniem dyrektora szkoły jesienią 1996 roku utworzono świetlicę i stołówkę szkolną, przebudowując wolne mieszkanie. Obecnie gotowe obiady dowożone są z sąsiedniej szkoły, ze względu na zbyt małą liczbę chętnych. Z obiadów korzysta codziennie 40 uczniów.
W 1999 roku dokonano zmiany systemu ogrzewania budynku, z węglowego na olejowy.
W szkole funkcjonuje mini pracownia komputerowa na 6 stanowisk oraz sala gimnastyczna o wymiarach 15x6 m.

Dyrektorem szkoły jest Pani Agnieszka Śledź.