wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole w Łazach

Poznaj nas bliżej

Jest to obecnie jedyne samodzielne przedszkole w gminie. W zajęciach uczestniczą dzieci w trzech oddziałach.
Przedszkole mieści się w nowym, parterowym budynku.

Dyrektorem przedszkola jest Pani Jolanta Wiszniewska-Celińska.
Kadra pedagogiczna: 5 nauczycieli.
Pracownicy niepedagogiczni: 6 osób.