wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Zespół Oświatowy

Poznaj nas bliżej

Jednostkę powołano z dniem 1 stycznia 1996 roku, do obsługi finansowo-księgowej oraz organizacyjnej szkół i przedszkoli z terenu Gminy Łuków, w związku z przejęciem prowadzenia szkół od Kuratora Oświaty w Siedlcach. Mieścimy się w budynku Urzędu Gminy. W GZO zatrudnionych jest 10 osób. Zespół dysponuje obecnie 17-sto miejscowym mikrobusem Ford, który wykorzystywany jest do zaopatrzenia szkół i stołówek szkolnych, a także do dowozu dzieci na różnego rodzaju imprezy i zawody sportowe.

W placówce jest dokument z zakresu ochrony danch osobowych - jawny rejestr zbiorów.Dyrektorem Gminnego Zespołu Oświatowego jest Pan Bogdan Wiącek.