wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Zespół Oświatowy

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-11-18 Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych
2019-11-18 Oświadczenie
2019-11-18 Nabór na stanowisko referenta
2019-11-18 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
2019-07-02 Nabór na stanowisko księgowej w Gminnym Zespole Oświatowym
2019-07-02 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
2019-07-02 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
2019-07-02 Oświadczenie obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, nieskazanie wyrokiem