wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna:
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska:

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań archiwisty zakładowego w szczególności należy:
1) przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych w poszczególnych komórek organizacyjnych;
2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
3) przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
4) udostępnianie przechowywanej dokumentacji;
5) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce
organizacyjnej;
6) przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób,
zdarzeń czy problemów;
7) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
8) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum
państwowego;
9) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum
zakładowym;
10) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i w
porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Poniedziałek - Piątek
7.30 - 15.30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Kamil Maliszewski
Data wytworzenia informacji 2012-08-30
Data udostępnienia informacji 2012-08-30