wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Ogólno-Organizacyjny
Symbol stanowiska: ROO-SA
Nazwa stanowiska: Stanowisko d/s Obsługi Sekretariatu

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
4) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,
5) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
6) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
7) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, zamawianie artykułów biurowych
8) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
9) przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
10) przyjmowania obwieszczeń, ogłoszeń urzędowych, dokonywanie czynności związanych z umieszczeniem ich na urzędowej tablicy ogłoszeń i prowadzenie ich rejestru.
11) prowadzenie archiwum zakładowego,
12) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
13) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu a w szczególności:
14) nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
15) rejestracja zgłoszeń i wnioskowanie o dokonanie adaptacji, remontów, napraw oraz konserwacji: budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
16) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,

17) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
18) prowadzenie rejestru zamówień publicznych prowadzonych w Referacie Obsługi Organów Gminy,
19) prowadzenie magazynuDo zadań stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
4) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,
5) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
6) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
7) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, zamawianie artykułów biurowych
8) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
9) przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
10) przyjmowania obwieszczeń, ogłoszeń urzędowych, dokonywanie czynności związanych z umieszczeniem ich na urzędowej tablicy ogłoszeń i prowadzenie ich rejestru.
11) prowadzenie archiwum zakładowego,
12) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
13) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu a w szczególności:
14) nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
15) rejestracja zgłoszeń i wnioskowanie o dokonanie adaptacji, remontów, napraw oraz konserwacji: budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
16) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,

17) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
18) prowadzenie rejestru zamówień publicznych prowadzonych w Referacie Obsługi Organów Gminy,
19) prowadzenie magazynuDo zadań stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
4) prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,
5) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
6) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
7) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych, zamawianie artykułów biurowych
8) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
9) przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
10) przyjmowania obwieszczeń, ogłoszeń urzędowych, dokonywanie czynności związanych z umieszczeniem ich na urzędowej tablicy ogłoszeń i prowadzenie ich rejestru.
11) prowadzenie archiwum zakładowego,
12) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
13) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu a w szczególności:
14) nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
15) rejestracja zgłoszeń i wnioskowanie o dokonanie adaptacji, remontów, napraw oraz konserwacji: budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
16) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,

17) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
18) prowadzenie rejestru zamówień publicznych prowadzonych w Referacie Obsługi Organów Gminy,
19) prowadzenie magazynu

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Interesanci są przyjmowani w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2004-06-16
Data udostępnienia informacji 2004-06-16