wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Finansowo Podatkowy
Symbol stanowiska: RFP
Nazwa stanowiska: d/s Księgowości Budżetowej i Księgowości Pozabudżetowej

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań stanowisk d/s Księgowości Budżetowej i Pozabudżetowej należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
1) ewidencja księgowa dochodów Gminy,
2) ewidencja księgowa wydatków Gminy,
3) ewidencja księgowości pozabudżetowej Gminy,
4) sprawozdawczość budżetowa,
5) uzgadnianie sald kont budżetowych i pozabudżetowych,
6) współudział w opracowaniu projektu budżetu,
7) współudział w sporządzaniu projektów Uchwał w zakresie powierzonych czynności.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2004-06-16
Data udostępnienia informacji 2004-06-16