wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Finansowo Podatkowy
Symbol stanowiska: RFP
Nazwa stanowiska: d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydawania Koncesji i Ulg Podatkowych

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań stanowiska d/s Działalności Gospodarczej należy prowadzenie spraw związanych z:
1)ewidencją przedsiębiorców,
2)informacją o formach i źródłach pomocy krajowej i zagranicznej dla przedsiębiorstw,
3) określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
4) ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
5) targami i targowiskami,
6) sprawozdawczością w zakresie powierzonych czynności.
7) wprowadzanie informacji do BIP.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2004-06-16
Data udostępnienia informacji 2004-06-16