wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Finansowo Podatkowy
Symbol stanowiska: RFP
Nazwa stanowiska: d/s Podatków Opłat Lokalnych i Windykacji

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań stanowiska ds. Ewidencji Podatków i Windykacji należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
1) ewidencją podatków i opłat lokalnych,
2) bieżącą kontrolą i analizą kont podatkowych,
3) wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla zalegających podatników,
4) podejmowaniem czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności z tytułu podatków,
5) prowadzeniem ewidencji i aktualizacji, upomnień, tytułów wykonawczych, innych praw majątkowych oraz ich windykacją,
6) sprawozdawczością w zakresie powierzonych czynności.
7 )zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 Procedury załatwiania spraw na stanowisku:

RFP Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2004-06-16
Data udostępnienia informacji 2004-06-16