wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Ogólno-Organizacyjny
Symbol stanowiska: ROO-I
Nazwa stanowiska: Informatyk

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań Informatyka należy pełnienie funkcji kontrolnych i administracyjnych dla systemów i poszczególnych stanowisk, w celu zapewnienia sprawnego bezpiecznego i zgodnego z prawem ich funkcjonowania, a także czuwania nad ich rozwojem adekwatnym do potrzeb Urzędu w szczególności poprzez:
1) okresową analizę stanu systemów pod względem zgodności z aktualnymi potrzebami i wymaganiami,
2) czuwanie nad bezpieczeństwem procesu przetwarzania i przechowywania danych,
3) przeprowadzanie kontroli znajomości i stosowania zasad przy pracy na poszczególnych stanowiskach,
4) zgłaszanie wniosków dotyczących modernizacji systemów,
5) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, instrukcji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego użytkowania systemów w tym prawidłowej archiwizacji danych i organizacji szkoleń,
6) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie nośników programów instalacyjnych, oraz dokumentów dotyczących zainstalowanych programów i sprzętu,
7) udział w likwidowaniu zauważonych utrudnień i nieprawidłowości,
8) współdziałanie z dostawcami programów i przekazywanie informacji do i od użytkowników.
9) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych związanych z zadaniami stanowiska,
10) sporządzania wniosków umożliwiających dofinansowanie działań związanych z zadaniami stanowiska.
11) wprowadzania informacji do BIP i ich aktualizacji.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2004-06-16
Data udostępnienia informacji 2004-06-16