wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Symbol stanowiska: RR-KR
Nazwa stanowiska: Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Promocji Gminy

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy:
1) bezpośrednie sprawowanie nadzoru nad pracą osób zatrudnionych w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
2) opracowywanie projektów podziału referatu na stanowiska pracy,
3) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy w referacie,
4) wykonywanie zadań przewidzianych przepisami prawa wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta-Sekretarza,
5) nadzór oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr referatu,
6) przedkładanie Wójtowi-Sekretarzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy referatu,
7) nadzór nad zamieszczaniem i aktualizacją informacji przez pracowników referatu w BIP.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2007-03-05
Data udostępnienia informacji 2007-03-05