wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie

Sposoby załatwiania spraw

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU Rp-7

W celu uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 należy złożyć podanie do sekretariatu ZEASiP.
Podanie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) numer PESEL,
3) adres zamieszkania,
4) telefon kontaktowy,
5) nazwę i numer placówki oświatowej,
6) okres zatrudnienia w danej palcówce,

Czas realizacji wynosi 30 dni

PO ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ NALEŻY ZGŁOSI∆ SI  OSOBIŚCIE.

ZAŚWIADCZENIA O ZAROBKACH

Zaświadczenie o zarobkach - średnia z 3 miesięcy wystawiane jest bez okresu wyczekiwania.

Zaświadczenia do banku wystawiane są w ciągu 14 dni.

PO ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ NALEŻY ZGŁOSI∆ SI  OSOBIŚCIE.

WYPŁATY W KASIE ZEASiP STYPENDIÓW, WYPŁAT SOCJALNYCH ITP.

W przypadku wypłaty gotówki w kasie, jeżeli odbiorca z różnych powodów nie może, jej odebrać powinien upoważnić inna osobę na druku dostępnym w ZEASiP i w każdej szkole.
Upoważnienie powinno być wypełnione czytelnie i potwierdzone przez daną placówkę oświatową.

Wzór upoważnienia do pobrania TUTAJ.