wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Halina Bonecka DYREKTOR (DYREKTOR)
Ewa Maron KIEROWNIK REFERATU KADR I PŁAC (KIEROWNIK RKiP)
Monika Rosłon GŁÓWNY KSIĘGOWY (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Halina Bonecka DYREKTOR (DYREKTOR)
Maria Boruc SPECJALISTA DS. KADROWYCH (SPEC. DS. KADROWYCH)
Zofia Dąbrowska STARSZY SPECJALISTA DS. PŁAC (ST. SPEC. DS. PŁAC)
Barbara Gawkowska SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (SPEC. DS. F-K)
Maria Kostrzewa STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH (ST. SPEC. DS. ADM.)
Ewa Maron KIEROWNIK REFERATU KADR I PŁAC (KIEROWNIK RKiP)
Marcin Marynowski STARSZY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI (ST. SPEC. DS. IT)
Ewelina Michalak STARSZY SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (ST. SPEC. DS. F-K)
Aneta Osmólska STARSZY SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC (ST. SPEC. DS. KADR I PŁAC)
Dorota Pergoł STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH (ST. SPEC. DS. ADM.)
Agnieszka Radomska REFERENT (REFERENT)
Monika Rosłon GŁÓWNY KSIĘGOWY (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Izabella Sobiecka STARSZY SPECJALISTA DS. PŁAC (ST. SPEC. DS. PŁAC)
Joanna Strzelczyk SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (SPEC. DS. F-K)
Daniel Truszkowski STARSZY SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (ST. SPEC. DS. F-K)
Krystyna Waś SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (SPEC. DS. F-K)
Małgorzta Wnuk SPECJALISTA DS. PŁAC (SPEC. DS. PŁAC)
Ewelin Wnuk STARSZY REFERENT DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (ST. REF. DS. F-K)
Izabela Wolska SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (SPEC. DS. F-K)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Halina Bonecka DYREKTOR (DYREKTOR)Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie
Maria Boruc SPECJALISTA DS. KADROWYCH (SPEC. DS. KADROWYCH)Referat Kadr i Płac
Zofia Dąbrowska STARSZY SPECJALISTA DS. PŁAC (ST. SPEC. DS. PŁAC)Referat Kadr i Płac
Barbara Gawkowska SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (SPEC. DS. F-K)Wydział Finansów i Księgowości
Maria Kostrzewa STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH (ST. SPEC. DS. ADM.)Referat ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Ewa Maron KIEROWNIK REFERATU KADR I PŁAC (KIEROWNIK RKiP)Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie
Marcin Marynowski STARSZY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI (ST. SPEC. DS. IT)Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie
Ewelina Michalak STARSZY SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (ST. SPEC. DS. F-K)Wydział Finansów i Księgowości
Aneta Osmólska STARSZY SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC (ST. SPEC. DS. KADR I PŁAC)Referat Kadr i Płac
Dorota Pergoł STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH (ST. SPEC. DS. ADM.)Referat ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Agnieszka Radomska REFERENT (REFERENT)Wydział Finansów i Księgowości
Monika Rosłon GŁÓWNY KSIĘGOWY (GŁÓWNY KSIĘGOWY)Wydział Finansów i Księgowości
Izabella Sobiecka STARSZY SPECJALISTA DS. PŁAC (ST. SPEC. DS. PŁAC)Referat Kadr i Płac
Joanna Strzelczyk SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (SPEC. DS. F-K)Wydział Finansów i Księgowości
Daniel Truszkowski STARSZY SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (ST. SPEC. DS. F-K)Wydział Finansów i Księgowości
Krystyna Waś SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (SPEC. DS. F-K)Wydział Finansów i Księgowości
Małgorzta Wnuk SPECJALISTA DS. PŁAC (SPEC. DS. PŁAC)Referat Kadr i Płac
Ewelin Wnuk STARSZY REFERENT DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (ST. REF. DS. F-K)Wydział Finansów i Księgowości
Izabela Wolska SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (SPEC. DS. F-K)Wydział Finansów i Księgowości
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych