wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Informacje o Uchwale numer: IV/32/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2019 rok
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2019 rok
Numer: IV/32/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-12-27
Data wejścia w życie: 2019-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Data publikacji: 2019-01-16
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Rocznik 2019, Pozycja 911
Uchwała Treść uchwały [150,89 KB]

 Załączniki

opinia RIO Uchwała Nr Si.47.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Garwolin na rok 2019 [55,1 KB] Otwórz
Tabela 1 Planowane dochody budżetu na 2019 rok [809,2 KB] Otwórz
Tabela 1a Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok [177,48 KB] Otwórz
Tabela 2 Planowane wydatki budżetu na 2019 rok [1,9 MB] Otwórz
Tabela 2a Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok [221,62 KB] Otwórz
Tabela 2b PLAN FINANSOWY wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok [32,97 KB] Otwórz
Tabela 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Garwolin na rok 2019 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (według obowiązującej klasyfikacji) [56,22 KB] Otwórz
Tabela 4 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne [177,45 KB] Otwórz
Tabela 5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanuia Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii [38,74 KB] Otwórz
wynik głosowania wynik głosowania [17,59 KB] Otwórz
Załącznik nr 1 Plan dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok 2019 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych [64,88 KB] Otwórz
Załącznik nr 2 Plan finansowy dochodów i wydatków jednostek budżetowych oświatowych na rachunkach wydzielonych na 2019 rok [128,57 KB] Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Sztylka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Katarzyna Grzeszczak
Data wytworzenia informacji 2018-12-27
Data udostępnienia informacji 2018-12-27