wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 16 699 528,19 zł 12 917 962,42 zł 3 781 565,77 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł