wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 36 680 603,00 zł 34 171 821,00 zł 2 508 782,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 37 390 506,21 zł 35 950 808,21 zł 1 439 698,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 11 437 630,75 zł 7 806 604,65 zł 3 631 026,10 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 19 994 700,20 zł 16 338 932,49 zł 3 655 767,71 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 30 445 070,93 zł 24 032 803,60 zł 6 412 267,33 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł