wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Hanna Zofia Bauk Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (KS)
Katarzyna Grzeszczak Skarbnik Gminy Garwolin (WF)
Martyna Dorota Karaś Sekretarz Gminy (S)
Karolina Kasprzak Zastępca Wójta Gminy Garwolin (W)
Marcin Kołodziejczyk Wójt Gminy Garwolin (W)
Małgorzata Makulec Kierownik Referatu Finansów (WF)
Izabela Miętus Kierownik Referatu Organizacyjno -Oświatowego i Spraw Obywatelskich (SO)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Justyna Bajera Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych (TIP)
Hanna Zofia Bauk Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (KS)
Magdalena Chrzanowska Stanowisko ds gospodarki odpadami (KS)
Magdalena Dębecka Stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych (WO)
Stefan Stanisław Duchna Stanowisko ds. ochrony danych osobowych i ochrony przeciwpożarowej (SO)
Maria Dziak Woźna (WO)
Halina Gąska Stanowisko ds. płac i rozliczeń osobowych (WF)
Grzegorz Góźdź Stanowisko ds.rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej (KS)
Katarzyna Grzeszczak Skarbnik Gminy Garwolin (WF)
Zenon Bogusław Jaworski Stanowisko ds. geodezji (KS)
Martyna Dorota Karaś Sekretarz Gminy (S)
Karolina Kasprzak Stanowisko ds. budownictwa (TIP)
Karolina Kasprzak Zastępca Wójta Gminy Garwolin (W)
Marcin Kołodziejczyk Wójt Gminy Garwolin (W)
Marta Konopacka Stanowisko ds. wymiaru podatków (WF)
Wiesława Kowalczyk Stanowisko ds.wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej (SO)
Małgorzata Makulec Kierownik Referatu Finansów (WF)
Anna Masny Stanowisko ds. księgowości budżetowej (WF)
Izabela Miętus Kierownik Referatu Organizacyjno -Oświatowego i Spraw Obywatelskich (SO)
Elżbieta Mikulska Stanowisko ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych (SO)
Aneta Pawliszewska-Piętka Stanowisko ds. księgowości budżetowej (WF)
Barbara Piętka Stanowisko ds. podatku od środków transportu (WF)
Henryka Pyza Woźna (WO)
Katarzyna Rędaszka Stanowisko ds. płac i rozliczeń osobowych (WF)
Agnieszka Sztylka Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i promocji Gminy (WO)
Strona 1 z 2 (27 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Justyna Bajera Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych (TIP)Referat Techniczno-Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego
Hanna Zofia Bauk Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Magdalena Chrzanowska Stanowisko ds gospodarki odpadami (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Magdalena Dębecka Stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych (WO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Stefan Stanisław Duchna Stanowisko ds. ochrony danych osobowych i ochrony przeciwpożarowej (SO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Maria Dziak Woźna (WO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Halina Gąska Stanowisko ds. płac i rozliczeń osobowych (WF)Referat Finansowy
Grzegorz Góźdź Stanowisko ds.rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Katarzyna Grzeszczak Skarbnik Gminy Garwolin (WF)Skarbnik Gminy Garwolin
Zenon Bogusław Jaworski Stanowisko ds. geodezji (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Martyna Dorota Karaś Sekretarz Gminy (S)Sekretarz Gminy Garwolin
Karolina Kasprzak Stanowisko ds. budownictwa (TIP)Referat Techniczno-Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego
Karolina Kasprzak Zastępca Wójta Gminy Garwolin (W)Wójt Gminy Garwolin
Marcin Kołodziejczyk Wójt Gminy Garwolin (W)Wójt Gminy Garwolin
Marta Konopacka Stanowisko ds. wymiaru podatków (WF)Referat Finansowy
Wiesława Kowalczyk Stanowisko ds.wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej (SO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Małgorzata Makulec Kierownik Referatu Finansów (WF)Referat Finansowy
Anna Masny Stanowisko ds. księgowości budżetowej (WF)Referat Finansowy
Izabela Miętus Kierownik Referatu Organizacyjno -Oświatowego i Spraw Obywatelskich (SO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Elżbieta Mikulska Stanowisko ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych (SO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Aneta Pawliszewska-Piętka Stanowisko ds. księgowości budżetowej (WF)Referat Finansowy
Barbara Piętka Stanowisko ds. podatku od środków transportu (WF)Referat Finansowy
Henryka Pyza Woźna (WO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Katarzyna Rędaszka Stanowisko ds. płac i rozliczeń osobowych (WF)Referat Finansowy
Agnieszka Sztylka Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i promocji Gminy (WO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Strona 1 z 2 (27 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Radny Gminy
   Bernard Makulec (Przewodniczący Rady [VIII kadencja])   2018-12-19
   Katarzyna Pyza (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Grzegorz Kot (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Tadeusz Stanisław Gora (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Albert Paweł Zawadka (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Violetta Teresa Sikora (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Mirosław Stanisław Kasprzak (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Bernard Makulec (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Paweł Wirtek (Wiceprzewodniczący Rady [VII kadencja])   2018-09-17
   Małgorzata Żołądek (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Waldemar Henryk Krupa (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Marcin Rosa (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Jerzy Dziak (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Piotr Żurawek (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Marcin Malitka (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Iwona Ewa Pluta (Przewodniczący Rady [VII kadencja])   2018-09-12
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002