wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Hanna Zofia Bauk Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (KS)
Katarzyna Grzeszczak Skarbnik Gminy Garwolin (WF)
Martyna Dorota Karaś Sekretarz Gminy (S)
Karolina Kasprzak Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Planowania Przestrzennego (TIP)
Karolina Kasprzak Zastępca Wójta Gminy Garwolin (W)
Marcin Kołodziejczyk Wójt Gminy Garwolin (W)
Małgorzata Makulec Kierownik Referatu Finansów (WF)
Izabela Miętus Kierownik Referatu Organizacyjno -Oświatowego i Spraw Obywatelskich (SO)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Justyna Bajera Stanowisko ds. zamówień publicznych (TIP)
Magdalena Bartniczak Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej (KS)
Hanna Zofia Bauk Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (KS)
Magdalena Chrzanowska Stanowisko ds gospodarki odpadami (KS)
Magdalena Chudek Pomoc administracyjna (KS)
Magdalena Dębecka Stanowisko ds.ewidencji ludności (SO)
Stefan Stanisław Duchna Stanowisko ds.organizacyjnych i ochrony przeciwpożarowej (SO)
Maria Dziak Woźna (SO)
Justyna Gac Stanowisko ds. księgowości podatkowej (WF)
Halina Gąska Stanowisko ds. płac i rozliczeń osobowych (WF)
Grzegorz Góźdź Stanowisko ds.rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej (KS)
Beata Gromuł Stanowisko ds. funduszy europejskich (TIP)
Katarzyna Grzeszczak Skarbnik Gminy Garwolin (WF)
Zenon Bogusław Jaworski Stanowisko ds. geodezji (KS)
Martyna Dorota Karaś Sekretarz Gminy (S)
Karolina Kasprzak Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Planowania Przestrzennego (TIP)
Karolina Kasprzak Zastępca Wójta Gminy Garwolin (W)
Marcin Kołodziejczyk Wójt Gminy Garwolin (W)
Marta Konopacka Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych (WF)
Wiesława Kowalczyk Stanowisko ds.wojskowych, działalności gospodarczej i dowodów osobistych (SO)
Bożena Krzyśpiak Stanowisko ds. księgowości budżetowej (WF)
Małgorzata Kwiatkowska Pomoc administracyjna (TIP)
Agnieszka Lewandowska Pomoc administracyjna (WF)
Łukasz Lis Stanowisko ds. infrastruktury technicznej (KS)
Małgorzata Makulec Kierownik Referatu Finansów (WF)
Strona 1 z 2 (41 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Justyna Bajera Stanowisko ds. zamówień publicznych (TIP)Referat Techniczno-Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego
Magdalena Bartniczak Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Hanna Zofia Bauk Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Magdalena Chrzanowska Stanowisko ds gospodarki odpadami (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Magdalena Chudek Pomoc administracyjna (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Magdalena Dębecka Stanowisko ds.ewidencji ludności (SO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Stefan Stanisław Duchna Stanowisko ds.organizacyjnych i ochrony przeciwpożarowej (SO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Maria Dziak Woźna (SO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Justyna Gac Stanowisko ds. księgowości podatkowej (WF)Referat Finansowy
Halina Gąska Stanowisko ds. płac i rozliczeń osobowych (WF)Referat Finansowy
Grzegorz Góźdź Stanowisko ds.rolnictwa i leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Beata Gromuł Stanowisko ds. funduszy europejskich (TIP)Referat Techniczno-Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego
Katarzyna Grzeszczak Skarbnik Gminy Garwolin (WF)Skarbnik Gminy Garwolin
Zenon Bogusław Jaworski Stanowisko ds. geodezji (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Martyna Dorota Karaś Sekretarz Gminy (S)Sekretarz Gminy Garwolin
Karolina Kasprzak Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Planowania Przestrzennego (TIP)Referat Techniczno-Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego
Karolina Kasprzak Zastępca Wójta Gminy Garwolin (W)Wójt Gminy Garwolin
Marcin Kołodziejczyk Wójt Gminy Garwolin (W)Wójt Gminy Garwolin
Marta Konopacka Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych (WF)Referat Finansowy
Wiesława Kowalczyk Stanowisko ds.wojskowych, działalności gospodarczej i dowodów osobistych (SO)Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelskich
Bożena Krzyśpiak Stanowisko ds. księgowości budżetowej (WF)Referat Finansowy
Małgorzata Kwiatkowska Pomoc administracyjna (TIP)Referat Techniczno-Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego
Agnieszka Lewandowska Pomoc administracyjna (WF)Referat Finansowy
Łukasz Lis Stanowisko ds. infrastruktury technicznej (KS)Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Małgorzata Makulec Kierownik Referatu Finansów (WF)Referat Finansowy
Strona 1 z 2 (41 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Anna Justyna Zielińska (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej)   2019-10-08
   Mariola Anna Winek (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej)   2019-09-30
   Katarzyna Lis (Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej)   2019-07-01
   Aleksander Byks (Dyrektor Zespołu Szkół w Rudzie Talubskiej)   2019-07-01
   Traczyk Grażyna (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej)   2019-04-30
   Agnieszka Szczypek (Dyrektor Zespołu Szkół w Michałówce)   2019-04-30
   Kinga Smak-Lasocka (Dyrektor Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach)   2019-04-30
   Irena Skwarek (Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Wilkowyi)   2019-04-30
   Renata Barbara Janisiewicz (Dyrektor Publicznego Przedszkola i Żłobka w Sulbinach)   2019-04-30
   Elżbieta Głodek (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębkowie)   2019-04-30
   Zofia Czapska (Dyrektor Publicznego Przedszkola w Michałówce)   2019-04-30
   Renata Alina Boryń (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Woli Rębkowskiej)   2019-04-30
   Agnieszka Belka (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej)   2019-04-26
   Aleksander Byks (Dyrektor Zespołu Szkół w Rudzie Talubskiej)   2019-04-23
   Beata Joanna Piotrowska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie)   2019-04-18
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014