wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
III/22/2018 2018-12-13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik TAK Uchwalony obowiązujący
III/19/2018 2018-12-13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/15/2018 2018-11-30 zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego oraz w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody - drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz wiąz górski TAK Uchwalony obowiązujący
II/13/2018 2018-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2019 rok TAK Uchwalony obowiązujący
II/12/2018 2018-11-30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna dla celów podatku leśnego na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/11/2018 2018-11-30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok TAK Nieobowiązujący (uchylony)
II/10/2018 2018-11-30 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/300/2018 2018-09-26 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garwolin TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/296/2018 2018-07-20 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Garwolin TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/287/2018 2018-06-08 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/286/2018 2018-06-08 w sprawie zmiany statutu Publicznego Żłobka w Sulbinach TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/285/2018 2018-06-08 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Garwolin Nr XXXI/274/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/186/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Sulbinach i nadania jej statutu TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/284/2018 2018-06-08 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/283/2018 2018-06-08 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Garwolin TAK Uchwalony oczekujący
XXXI/274/2018 2018-03-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/186/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Sulbinach i nadania jej statutu TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia