wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVI/300/2018 2018-09-26 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garwolin TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/296/2018 2018-07-20 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Garwolin TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/287/2018 2018-06-08 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/286/2018 2018-06-08 w sprawie zmiany statutu Publicznego Żłobka w Sulbinach TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/285/2018 2018-06-08 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Garwolin Nr XXXI/274/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/186/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Sulbinach i nadania jej statutu TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/284/2018 2018-06-08 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Garwolin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych TAK Uchwalony oczekujący
XXXII/283/2018 2018-06-08 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Garwolin TAK Uchwalony oczekujący
XXXI/274/2018 2018-03-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/186/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Sulbinach i nadania jej statutu TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/259/2018 2018-01-24 w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/253/2017 2017-12-28 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/234/2017 2017-12-14 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/233/2017 2017-12-14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2018 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/232/2017 2017-12-14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony obowiązujący
XX/179/2017 2017-03-29 upoważnienie Kier. GOPS TAK Uchwalony oczekujący
XX/175/2017 2017-03-29 wymiar godzin TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia