wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXI/274/2018 2018-03-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/186/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Sulbinach i nadania jej statutu TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/259/2018 2018-01-24 w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/253/2017 2017-12-28 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/234/2017 2017-12-14 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/233/2017 2017-12-14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2018 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/232/2017 2017-12-14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony obowiązujący
XX/179/2017 2017-03-29 upoważnienie Kier. GOPS TAK Uchwalony oczekujący
XX/175/2017 2017-03-29 wymiar godzin TAK Uchwalony oczekujący
XX/174/2017 2017-03-29 kryteria naboru TAK Uchwalony oczekujący
XX/173/2017 2017-03-29 sieć szkół TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/164/2016 2016-12-28 opłaty za przedszkole TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/160/2016 2016-12-28 kryteria naboru do przedszkoli TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/159/2016 2016-12-28 regulamin utrzymania czystości TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/158/2016 2016-12-28 odbieranie odpaów komunalnych TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/157/2016 2016-12-28 Pomnik przyrody TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia