wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VI/43/2019 2019-02-11 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik TAK Uchwalony obowiązujący
VI/42/2019 2019-02-11 Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin TAK Uchwalony obowiązujący
V/41/2019 2019-01-07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik TAK Uchwalony obowiązujący
IV/25/2018 2018-12-27 w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Garwolin TAK Uchwalony obowiązujący
IV/24/2018 2018-12-27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów TAK Uchwalony obowiązujący
IV/23/2018 2018-12-27 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin TAK Uchwalony obowiązujący
III/22/2018 2018-12-13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik TAK Uchwalony obowiązujący
III/19/2018 2018-12-13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/15/2018 2018-11-30 zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego oraz w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody - drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz wiąz górski TAK Uchwalony obowiązujący
II/13/2018 2018-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2019 rok TAK Uchwalony obowiązujący
II/12/2018 2018-11-30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna dla celów podatku leśnego na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/11/2018 2018-11-30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok TAK Nieobowiązujący (uchylony)
II/10/2018 2018-11-30 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/300/2018 2018-09-26 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garwolin TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/296/2018 2018-07-20 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Garwolin TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia