wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-03-27 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Niecieplinie
2017-03-21 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Sulbiny
2017-03-20 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin, gm. Garwolin ozn. nr ewid. 15/1
2017-03-20 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegajacego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 276/5, 276/30, 276/4 i 276/28
2017-03-20 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
2017-03-16 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia ze stanowiskami słupowymi i wnętrzową stacją transformatorową oraz kablowej linii niskiego napięcia ze złączami kablowymi w celu rozbudowy stacji dystrybucyjnej i przyłączenia nowych odbiorców w miejscowości Ewelin, gm. Garwolin
2017-03-13 Urząd Gminy czynny w sobotę 25 marca
2017-03-082017-04-11Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę i eksploatację nieruchomości położonych na terenie Gminy Garwolin wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną sieci wodociągowej
2017-03-032017-06-05Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Garwolin
2017-03-02 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Strona 1 of 10 (97 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678910Następna