wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-06-022020-07-02OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2020-06-022020-06-19Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Garwolin z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce.
2020-06-022020-06-19Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Garwolin z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rębkowie.
2020-04-30 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARWOLIN ZA 2019 ROK
2020-04-282021-04-30Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.
2020-04-27 BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GARWOLIN sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
2020-04-27 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
2020-04-27 Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.
2020-04-27 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.
2020-04-27 Informacja dodatkowa.
Strona 1 of 23 (224 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567212223Następna