wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-09-192017-12-31Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy: "Budowanie obiektów inwestorskich przeznaczonych do chowu trzody chlewnej, dz. 115 w miejscowości Izdebnik"
2017-08-23 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowyja gm. garwolin na dz. ozn. nr ewid. 221/1, 221/2
2017-08-11 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. nr 384/III/2015, znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia osobowa - Dorohusk, na odc. Otwock - Lublin, (...)
2017-08-09 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915 dług. ok. 13,015"
2017-07-12 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Talubska, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 492/8
2017-07-11 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Stary Puznów, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 330, 192/16, 192/10, 192/11, 192/13, 192/14 i 192/15
2017-07-11 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi leśnej L-10 w leśnictwie Huta w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin na działkach ozn. nr ewid. 1409, 1410, 1418/1, 1419/1, 1420 i 1411
2017-06-21 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE1000 SDR 11 RC w miejscowości Sulbiny, gm. Garwolin na działkach ozn. nr ewid. 757/2 i 1483
2017-06-19 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Talubska na działce ozn. nr ewid. 492/8
2017-06-19 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej w Wilkowyi na działkach ozn. nr ewid. 221/1 i 221/2
Strona 1 of 13 (121 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567111213Następna