wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-04-242019-05-08OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m.Miętnem.
2019-04-242019-05-10Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Garwolin z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2019.
2019-04-232019-05-07OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociagowej na terenie części działki nr 836/20, 836/19 i 836/12/5, obr. Sulbiny, gm. Garwolin.
2019-04-192019-05-03OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego cisnienia Ø63 PE na terenie części działki nr 598/6, 598/7 i 598/3 obr. Ruda Talubska, gm. Garwolin.
2019-04-17 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
2019-04-17 Informacja dodatkowa.
2019-04-17 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
2019-04-17 Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
2019-04-17 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
2019-04-172019-05-14Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Garwolin z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej
Strona 1 of 20 (200 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567181920Następna