wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-07-262017-08-11Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Rębków, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 1035/2, 1652, 1034/2, 1034/1 i 1033
2017-07-12 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Talubska, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 492/8
2017-07-11 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Stary Puznów, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 330, 192/16, 192/10, 192/11, 192/13, 192/14 i 192/15
2017-07-11 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi leśnej L-10 w leśnictwie Huta w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin na działkach ozn. nr ewid. 1409, 1410, 1418/1, 1419/1, 1420 i 1411
2017-06-21 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE1000 SDR 11 RC w miejscowości Sulbiny, gm. Garwolin na działkach ozn. nr ewid. 757/2 i 1483
2017-06-19 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Talubska na działce ozn. nr ewid. 492/8
2017-06-19 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej w Wilkowyi na działkach ozn. nr ewid. 221/1 i 221/2
2017-06-08 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Rębków
2017-06-07 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśninia w Woli Rębkowskiej
2017-06-07 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi leśnej L-10 w leśnictwie Huta w miejscowości Wola Rębkowska
Strona 1 of 12 (118 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567101112Następna