wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-02-14 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin.
2018-02-142018-02-28Komunikat dotyczący dodatkowych dyżurów Urzędu Skarbowego w Garwolinie w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zasad i sposobu przekazywania JPK_VAT.
2018-02-14 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2018 rok dla niepublicznego przedszkola
2018-02-08 Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach 1-5 lutego 2018 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2018 r.
2018-02-06 Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Garwolinie z/s Miętne o obowiązku złożenia wniosków o dopłaty obszarowe, na rok 2018 w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji, eWniosekPlus.
2018-02-06 Zaproszenie Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Garwolinie z/s Miętne do udziału w szkoleniu (w Gminnym Centrum Animacji Kultury w Sulbinach) nt. składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, na rok 2018 w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji eWniosekPlus.
2018-02-06 Harmonogram szkoleń dot. wniosków o dopłaty obszarowe, na rok 2018 w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji eWniosekPlus.
2018-02-05 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miętne, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 1142/1 i 1142/6
2018-01-31 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulbiny, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 1497
2018-01-09 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miętne, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 1142/1 i 1142/6
Strona 1 of 15 (146 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567131415Następna