wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-05-22 Postanowienie uzgadniajace projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych dla budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulbinach
2017-05-12 Obwieszczenie Wójta Gminy garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny, gm. Garwolin na działkach ozn. nr ewid. 276/5, 276/30, 276/4 i 276/28
2017-04-28 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegon dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE100 SDR 11C na działkach ozn. nr ewid. 757/2 i 1483 obręb Sulbiny, gm. Garwolin
2017-04-27 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 w 2016 roku oraz Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.(Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2016 rok)
2017-04-18 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niecieplin, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 15/1
2017-04-122017-07-12Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Garwolin
2017-04-10 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Woli Rębkowskiej
2017-04-04 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowowści Wola Rębkowska, gm. Garwolin na działkach ozn. nr ewid. 1666/2, 1344/2, 1666/3 i 1666/1
2017-04-04 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin na działkach ozn. nr ewid. 1344/3, 1344/2, 1393, 1151/11, 1666/1, 1666/2, 1666/3, 1669/1, 1165/8, 1165/10, 1164/4, 1163/3, 1162/3, 1160/4, 1490/9 i 1493/2
2017-04-03 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
Strona 1 of 11 (106 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna