wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-11-24 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN63PE oraz dwóch przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN25PE w miejscowości Ruda Talubska, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 492/8.
2017-11-02 Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin
2017-11-02 Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin
2017-11-02 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin
2017-10-24 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy)...
2017-10-23 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin
2017-10-16 Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN25PE w miejscowości Ruda Talubska, gm. garwolin na działce ozn. nr ewid. 492/8
2017-10-13 Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin
2017-10-09 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
2017-10-05 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin
Strona 1 of 14 (132 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567121314Następna