wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
76/2019 2019-08-05 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie "Adaptacja poddasza budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na potrzeby oświatowe - etap II" NIE Uchwalony obowiązujący
75/2019 2019-08-02 W sprawie powołania komisji przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
74/2019 2019-07-31 W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
73/2019 2019-07-30 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Wyposażenie w ławki terenu ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Michałówce oraz urządzenia do siłowni i ławki przy świetlicy wiejskiej w Jagodnem na potrzeby spędzania wolnego czasu, odpoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności" NIE Uchwalony obowiązujący
72/2019 2019-07-23 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Unin Kolonia na potrzeby uprawiania kultury fizycznej i rekreacji dla lokalnej społeczności". NIE Uchwalony obowiązujący
71/2019 2019-07-15 W sprawie przeprowadzenia przekazania zdawczo-odbiorczego w Szkole Podstawowej w Woli Władysławowskiej NIE Uchwalony obowiązujący
70/2019 2019-07-09 W sprawie przekazania informacji samorządowym jednostkom budżetowym o zmianach planu dochodów i wydatków wprowadzonych w toku wykonywania budżetu. NIE Uchwalony obowiązujący
69/2019 2019-07-03 W sprawie zmiany zarządzenia nr 91/2016 Wójta Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych NIE Uchwalony obowiązujący
68/2019 2019-07-03 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
67/2019 2019-07-03 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucin". NIE Uchwalony obowiązujący
66/2019 2019-07-01 W sprawie powierzenia zarządzania Gminnym Centrum Animacji i Kultury w Sulbinach w czasie nieobecności Dyrektora. NIE Uchwalony obowiązujący
65/2019 2019-07-01 W sprawie przeprowadzenia przekazania zdawczo-odbiorczego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Rębkowskiej. NIE Uchwalony obowiązujący
64/2019 2019-07-01 W sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadzczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. NIE Uchwalony obowiązujący
63/2019 2019-07-01 W sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. NIE Uchwalony obowiązujący
62/2019 2019-07-01 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Czyszkówek" NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia