wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
34/2019 2019-04-17 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola "Leśne Skrzaty" w Michałówce NIE Uchwalony obowiązujący
33 2019 2019-04-17 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Sulbinach NIE Uchwalony obowiązujący
32/2019 2019-04-17 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Władysławowskiej NIE Uchwalony obowiązujący
31/2019 2019-04-17 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej NIE Uchwalony obowiązujący
30/2019 2019-04-17 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Wilkowyi NIE Uchwalony obowiązujący
29/2019 2019-04-17 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej NIE Uchwalony obowiązujący
28/2019 2019-04-02 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej NIE Uchwalony obowiązujący
27/2019 2019-04-01 W sprawie powierzenia zarządzania Gminnym Centrum Animacji i Kultury w Sulbinach w czasie nieobecności Dyrektora NIE Uchwalony obowiązujący
26/2019 2019-04-01 W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Garwolin. NIE Uchwalony obowiązujący
24/2019 2019-03-29 W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
23/2019 2019-03-26 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miętne". NIE Uchwalony obowiązujący
22/2019 2019-03-20 W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2119 rok NIE Uchwalony obowiązujący
21/2019 2019-03-20 W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
20/2019 2019-03-20 W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art.3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w ramach konkursów ofert na realizację działań okreslonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
19/2019 2019-03-19 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Garwolin NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia