wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Garwolin

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
41/2020 2020-06-03 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Garwolin. NIE Uchwalony obowiązujący
34/2020 2020-05-20 W sprawie określenia regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Garwolin. NIE Uchwalony obowiązujący
33/2020 2020-05-18 W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2020 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
32/2020 2020-05-11 W sprawie czasowego zawieszenia działalności Klubu Senior + w Woli Rębkowskiej NIE Uchwalony obowiązujący
30/2020 2020-05-07 W sprawie przekazania informacji samorządowym jednostkom budżetowym o zmianach planu dochodów i wydatków wprowdzonych w toku wykonywania budżetu NIE Uchwalony obowiązujący
29/2020 2020-05-06 W sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Garwolin za rok 2019. NIE Uchwalony obowiązujący
28/2020 2020-04-30 W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2020 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
27/2020 2020-04-27 W sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej. NIE Uchwalony obowiązujący
26/2020 2020-04-27 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola "Leśne Skrzaty" w Michałówce. NIE Uchwalony obowiązujący
24/2020 2020-04-17 W sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. NIE Uchwalony obowiązujący
25/2020 2020-04-16 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Woli Rębkowskiej" NIE Uchwalony obowiązujący
23/2020 2020-04-16 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Woli Rębkowskiej". NIE Uchwalony obowiązujący
22/2020 2020-04-07 W sprawie powołania komisji przetargowej. NIE Uchwalony obowiązujący
21/2020 2020-04-06 W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy garwolin na 2020 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
20/2020 2020-03-31 W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2020 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia