wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIX/156/2017 2017-08-30 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Garwolinie z ZSP Nr 2 CKP im.Tadeusza Kościuszki w Garwolinie oraz jego likwidacji TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/155/2017 2017-08-30 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Garwolinie i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Garwolinie z ZSP Nr 1 CKU im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie oraz ich likwidacji TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/152/2017 2017-06-22 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie TAK Uchwalony oczekujący
XXV/136/2017 2017-03-31 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/135/2017 2017-03-31 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Garwolińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/122/2016 2016-12-21 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/107/2016 2016-10-28 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2017 roku TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/90/2016 2016-06-21 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/76/2016 2016-02-08 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/75/2016 2016-02-08 w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/64/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na trenie Powiatu Garwolińskiego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji i ich wykorzystywania TAK Uchwalony obowiązujący
XI/58/2015 2015-10-29 w sprawie obowiązujacych w 2016 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu TAK Uchwalony obowiązujący
IX/50/2015 2015-08-10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Trzciance TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/42/2015 2015-06-25 w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Trzciance TAK Uchwalony obowiązujący
VI/29/2015 2015-03-27 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łacznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępcze TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/237/2014 2014-03-31 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia