wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVI/214/2018 2018-04-23 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/194/2017 2017-12-20 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/192/2017 2017-12-20 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Trzciance TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/169/2017 2017-10-19 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/168/2017 2017-10-19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2018 roku TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/167/2017 2017-10-19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/156/2017 2017-08-30 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Garwolinie z ZSP Nr 2 CKP im.Tadeusza Kościuszki w Garwolinie oraz jego likwidacji TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/155/2017 2017-08-30 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Garwolinie i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Garwolinie z ZSP Nr 1 CKU im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie oraz ich likwidacji TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/152/2017 2017-06-22 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie TAK Uchwalony oczekujący
XXV/136/2017 2017-03-31 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/135/2017 2017-03-31 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Garwolińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/122/2016 2016-12-21 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/107/2016 2016-10-28 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w Powiecie Garwolińskim w 2017 roku TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/90/2016 2016-06-21 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/76/2016 2016-02-08 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia