wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Informacje o Zarządzeniu numer: 43 /2017

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów lacki, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów lacki, powołania Komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia o przetargu
Numer: 43 /2017
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2017-10-05
Data wejścia w życie: 2017-10-05
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji: 2017-10-05
Komórka organizacyjna: Burmistrz Miasta i Gminy Kosow Lacki
Zarządzenie Treść zarządzenia [14,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2017-10-05

 Załączniki

1 [36 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-10-05 Otwórz
2 [28 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-10-05 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-10-05
Data udostępnienia informacji 2017-10-05