wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Informacje o Zarządzeniu numer: Nr 17/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki – przedsięwzięcia kulturalne i sportoweÓ
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Numer: Nr 17/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-05-23
Data wejścia w życie: 2018-05-23
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Kultura i ochrona zabytków
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Kultura
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): realizacja zadań w zakresie kultury
Data publikacji: 2018-05-23
Komórka organizacyjna: Burmistrz Miasta i Gminy Kosow Lacki
Zarządzenie Treść zarządzenia [191,17 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-05-24

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-05-24
Data udostępnienia informacji 2018-05-24