wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Informacje o Zarządzeniu numer: 5/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
Numer: 5/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-02-12
Data wejścia w życie: 2019-02-12
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji: 2019-02-18
Komórka organizacyjna: Burmistrz Miasta i Gminy Kosow Lacki
Zarządzenie Treść zarządzenia [254,27 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-02-18

 Załączniki

1 Ogłoszenie [261,56 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-02-18 Otwórz
2 R E G U L A M I N P R Z E T A R G U [195,17 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-02-18 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-02-18
Data udostępnienia informacji 2019-02-18