wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Informacje o Zarządzeniu numer: 15/2021

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Numer: 15/2021
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2021-03-22
Data wejścia w życie: 2021-03-22
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji: 2021-03-22
Komórka organizacyjna: Burmistrz Miasta i Gminy Kosow Lacki
Zarządzenie Treść zarządzenia [6,97 KB], data ogłoszenia pliku: 2021-03-26

 Załączniki

1 zał. do wykazu.odt [8,86 KB] , data ogłoszenia pliku: 2021-03-26 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-03-26
Data udostępnienia informacji 2021-03-26