wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Osoby redagujące podmiotowe strony biuletynu informacji publicznej

Nazwisko i Imie Funkcja w zespole BIP Telefon Fax Adres e-mail
admin admin
Andrzejczuk Bożena Członek Zespołu BIP 7879105 wew. 104
Dmowski Paweł Członek Zespołu BIP
Markiewicz Ewa Osoba spoza zespołu redakcyjnego BIP
Oleszczuk Longina Z-ca redaktora BIP 25 7879105
stażysta stażysta Osoba spoza zespołu redakcyjnego BIP
Wesołowska Urszula Członek Zespołu BIP 7879105 wew. 104
Wesołowska Hanna Członek Zespołu BIP
Wolska Danuta Członek Zespołu BIP
Żołnicka Anna Członek Zespołu BIP 7879105 wew. 112
Żołnicki Andrzej Członek Zespołu BIP 7879105