wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Longina Oleszczuk kierownik RG (RG)
Daniela Prokopczuk Sekretarz (Sekretarz)
Jan Słomiak Burmistrz (Burmistrz )
Iwona Wiśniewska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Anna Ewa Żołnicka Skarbnik (Skarbnik)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Bożena Andrzejczuk ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych (RG)
Paweł Dmowski ds.ochrony środowiska, leśnictwa, i gosp. wodnej i łowieckiej (RG)
Magdalena Dybowska ds. księgowości podatkowej (FN)
Zbigniew Gęsina ds.zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej (RG)
Angelika Grabowska ds. promocji, oświaty, kultury i turystyki (OSO)
Witold Kosowski Radca prawny (bs)
Ewa Markiewicz ds.rozliczeń VAT i płac (FN)
Ewa Nermer ds.księgowości budżetowej (FN)
Longina Oleszczuk kierownik RG (RG)
Daniela Prokopczuk Sekretarz (Sekretarz)
Barbara Puchała sprzątaczka (OSO)
Jan Słomiak Burmistrz (Burmistrz )
Hanna Wesołowska ds. wymiaru podatków i opłat (FN)
Urszula Wesołowska ds. wymiaru podatków, opłat i opłaty skarbowej (FN)
Iwona Wiśniewska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Danuta Maria Wolska ds. ogólnoorganizacyjnych, sekretariat (OSO)
Barbara Wyszomierska ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i wywłaszczeń (RG)
Grażyna Zawadzka ds. mieszkaniowych, dróg, mostów i działalności gospodarczej (RG)
Marcin Zieliński ds inwestycji (RG)
Anna Ewa Żołnicka Skarbnik (Skarbnik)
Andrzej Żołnicki ds GCI (OSO)
Andrzej Żołnicki ds. informatyki (OSO)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Bożena Andrzejczuk ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych (RG)Wydział Rozwoju Gospodarczego
Paweł Dmowski ds.ochrony środowiska, leśnictwa, i gosp. wodnej i łowieckiej (RG)Wydział Rozwoju Gospodarczego
Magdalena Dybowska ds. księgowości podatkowej (FN)Wydział Finansowy
Zbigniew Gęsina ds.zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej (RG)Wydział Rozwoju Gospodarczego
Angelika Grabowska ds. promocji, oświaty, kultury i turystyki (OSO)Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Witold Kosowski Radca prawny (bs)Radca prawny
Ewa Markiewicz ds.rozliczeń VAT i płac (FN)Wydział Finansowy
Ewa Nermer ds.księgowości budżetowej (FN)Wydział Finansowy
Longina Oleszczuk kierownik RG (RG)Wydział Rozwoju Gospodarczego
Daniela Prokopczuk Sekretarz (Sekretarz)Sekretarz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim
Barbara Puchała sprzątaczka (OSO)Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Jan Słomiak Burmistrz (Burmistrz )Burmistrz Miasta i Gminy Kosow Lacki
Hanna Wesołowska ds. wymiaru podatków i opłat (FN)Wydział Finansowy
Urszula Wesołowska ds. wymiaru podatków, opłat i opłaty skarbowej (FN)Wydział Finansowy
Iwona Wiśniewska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)Urząd Stanu Cywilnego
Danuta Maria Wolska ds. ogólnoorganizacyjnych, sekretariat (OSO)Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Barbara Wyszomierska ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i wywłaszczeń (RG)Wydział Rozwoju Gospodarczego
Grażyna Zawadzka ds. mieszkaniowych, dróg, mostów i działalności gospodarczej (RG)Wydział Rozwoju Gospodarczego
Marcin Zieliński ds inwestycji (RG)Wydział Rozwoju Gospodarczego
Anna Ewa Żołnicka Skarbnik (Skarbnik)Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim
Andrzej Żołnicki ds GCI (OSO)Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Andrzej Żołnicki ds. informatyki (OSO)Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Burmistrz, z-ca Burmistrza
   Jan Słomiak   2019-04-16
   Jan Słomiak  
   Jan Słomiak  
 [Rozwiń]Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Miasta i Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Miasta i Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Miasta i Gminy
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002