wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
71 /2019 2019-10-10 o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 NIE 0
Zarządzenie nr 70/2019 2019-10-04 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej NIE Uchwalony obowiązujący
65 /2019 2019-09-25 o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
61 /2019 2019-08-14 o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
57/2019 2019-07-24 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
56/2019 2019-07-24 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za II kwartał 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
55/2019 2019-07-24 o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 NIE 0
53/2019 2019-07-11 w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora NIE Uchwalony obowiązujący
52/2019 2019-07-08 w sprawie ogłoszenia II nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
51/2019 2019-07-08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne NIE Uchwalony obowiązujący
49/2019 2019-06-18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim. NIE Uchwalony obowiązujący
48/2019 2019-06-10 o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 NIE 0
47/2019 2019-06-06 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim. NIE Uchwalony obowiązujący
46/2019 2019-06-03 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kosowie Lackim NIE Uchwalony obowiązujący
45/2019 2019-06-03 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia