wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
3/2020 2020-01-28 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki na rok szkolny 2020/2021 NIE Uchwalony obowiązujący
98/2019 2019-12-27 w prawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kosów Lacki odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 r. NIE Uchwalony obowiązujący
97/2019 2019-12-27 w sprawie upoważnienia na 2020 r. dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań NIE Uchwalony obowiązujący
95/2019 2019-12-09 o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
93/2019 2019-12-06 w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. NIE Uchwalony obowiązujący
92/2019 2019-12-06 w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania ĄPrzebudowa drogi gminnej nr 39042W w miejscowości Rytele Święckie, gmina Kosów LackiÓ realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych NIE Uchwalony obowiązujący
91/2019 2019-12-06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki. NIE Uchwalony obowiązujący
89/2019 2019-12-06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie NIE Uchwalony obowiązujący
90/2019 2019-12-05 o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
88/2019 2019-12-05 w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki NIE Uchwalony obowiązujący
87 /2019 2019-11-29 o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
85/2019 2019-11-19 o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
83/2019 2019-11-12 w sprawie projektu uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
82/2019 2019-11-12 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020-2036 NIE Uchwalony obowiązujący
81 /2019 2019-11-06 o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia