wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Informacje o Uchwale numer: VIII/75/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr VIII/75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr VIII/75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
Numer: VIII/75/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-05-06
Data wejścia w życie: 2019-05-28
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z podatku dochodowego
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Data publikacji: 2019-05-14
Miejsce publikacji: - Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - Rocznik: 2019 - Pozycja: 6333 - Data ogłoszenia: 14 maja 2019 - jednolity identyfikator aktu http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6333
Uchwała Treść uchwały [851,32 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-05-27

 Załączniki

Głosowabnie nad podjęciem uchwały [38,23 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-05-06 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Kinga Przystupa
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Wioleta Hołubiec
Data wytworzenia informacji 2019-05-06
Data udostępnienia informacji 2019-05-06