wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 25 003 114,00 zł 33 359 114,00 zł -8 356 000,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 25 005 982,40 zł 33 541 982,40 zł -8 536 000,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 7 277 872,97 zł 5 675 520,50 zł 1 602 352,47 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 13 852 357,42 zł 12 699 872,48 zł 1 152 484,94 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł