wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Gminy w Wiśniewie -

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Referat Budżetu i Finansów od poniedziałku do piątku
w godz. 8-16
od poniedziałku do piątku
w godz. 8-16
Sekretarz Gminy Wiśniew Od poniedziałku do piątku
godz. 8 - 16
Od poniedziałku do piątku
godz. 8 - 16
Wójt Gminy Wiśniew Od poniedziałku do piatku
godz. 8 - 16
czwartek 10.00-17.00
Zastępca Wójta Gminy Wiśniew Od poniedziałku do piątku
godz. 8 - 16
Od poniedziałku do piątku
godz. 8 - 16
Skarbnik Gminy Wiśniew Od poniedziałku do piątku
w godz.8 - 16.
Od poniedziałku do piątku
w godz.8 - 16.
Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki. Od poniedziałku do piątku
w godz.8-16.
Od poniedziałku do piątku
w godz.8-16.
Radca Prawny wtorek
Referat Gospodarki Komunalnej Od poniedziałku do piątku
godz. 8 - 16
Od poniedziałku do piątku
godz. 8 - 16
Referat Administracji Od poniedziałku do piątku
godz. 8 - 16
Od poniedziałku do piątku
godz. 8 - 16
Zarządzanie Kryzysowe , Obrona Cywilna poniedziałek- piątek poniedziałek- piątek
Referat Rozwoju i Inwestycji Od poniedziałku do piątku
godz. 8 - 16
Od poniedziałku do piątku
godz. 8 - 16
Zastępca Skarbnika
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Od poniedziałku do piątku godz. 8 - 16 Od poniedziałku do piątku godz. 8 - 16
Inspektor Danych Osobowych