wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Sposoby załatwiania spraw

Grupa spraw 
Nazwa sprawy 
Prawna forma załatwiania 
Nazwa stanowiska 
Wydanie dowodu osobistego. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, <br /> która nie ukończyła 18 lat.inna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wydanie dowodu osobistego. Wydanie dowodu osobistego osobie, która ukończyła 18 lat.inna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wydanie dowodu osobistego. Wymiana dowodu osobistego.inna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wymeldowanie.Wymeldowanie z pobytu stałego.ZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Wymeldowanie.Wymeldowanie decyzją administracyjną.Decyzja administracyjnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Zameldowanie.Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (ponad 3 miesiące).ZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Zameldowanie.Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.ZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Rejestracja wyborców.Rejestracja wyborców.Decyzja administracyjnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Udostępnianie danych osobowych.Udostępnianie danych osobowych.ZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Rejestracja przedpoborowych.Rejestracja przedpoborowych.ZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Strona 1 z 3 (29 procedur/y)Poprzednia[1]23Następna