wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Adam Krasuski Kierownik referatu RI (RI)
Krzysztof Teofil Kryszczuk Wójt Gminy Wiśniew ()
Jarosław Krzymowski Zastępca wójta ()
Karolina Orzyłowska-Sadło Zastępca Skarbnika Gminy Wiśniew (F)
Sylwia Paryła Skabnik Gminy (F)
Marlena Teresa Salach Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Grzegorz Wierzbicki Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (GK)
Ewa Alicja Wiśniewska Sekretarz Gminy Wiśniew ()
Bożena Wyrębek Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki (OKZ)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Martyna Harasim ds. planowania przestrzennego (RI)
Wioleta Hołubiec Stanowisko ds.administracji i obsługi Rady Gminy (A)
Magdalena Jastrzębska Gminny Animator Sportu (OKZ)
Jan Jastrzębski Kierowca, inkasent ()
Irena Agata Jedlińska Stanowisko ds. wynagrodzeń (OKZ)
Renata Kaczyńska Stanowisko ds. księgowości podatkowej (F)
Ilona Kowieska Stanowisko ds. promocji gminy i organizacji pozarządowych (OKZ)
Adam Krasuski Kierownik referatu RI (RI)
Krzysztof Teofil Kryszczuk Wójt Gminy Wiśniew ()
Jarosław Krzymowski Zastępca wójta ()
Małgorzata Leszak Samodzielny referent ds. zarządzania kryzysowego, OC, OSP i gospodarki komunalnej ()
Marcin Markiewicz Stanowisko ds. informatyzacji Urzędu (A)
Ewa Myrcha Stanowisko ds. funduszy strukturalnych (RI)
Ewa Myrcha Stanowisko ds. księgowości budżetowej (F)
Karolina Orzyłowska-Sadło Stanowisko ds.księgowosci oświaty (OKZ)
Karolina Orzyłowska-Sadło Zastępca Skarbnika Gminy Wiśniew (F)
Jolanta Ostrowska Stanowisko ds.księgowości budżetowej (F)
Sylwia Paryła Skabnik Gminy (F)
Robert Pierog Gminny Animator Sportu (OKZ)
Wiesława Przanowska Stanowisko ds. zamówień publicznych (A)
Kinga Luiza Przystupa Stanowisko ds.archiwum zakładowego i elektronicznego obiegu dokumentów (A)
Marlena Teresa Salach Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Mariola Sikora Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (RI)
Jan Teofil Tomczak stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa (GK)
Grzegorz Wierzbicki Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (GK)
Strona 1 z 2 (30 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Martyna Harasim ds. planowania przestrzennego (RI)Referat Rozwoju i Inwestycji
Wioleta Hołubiec Stanowisko ds.administracji i obsługi Rady Gminy (A) 
Magdalena Jastrzębska Gminny Animator Sportu (OKZ)Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.
Jan Jastrzębski Kierowca, inkasent ()Referat Rozwoju i Inwestycji
Irena Agata Jedlińska Stanowisko ds. wynagrodzeń (OKZ)Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.
Renata Kaczyńska Stanowisko ds. księgowości podatkowej (F)Referat Budżetu i Finansów
Ilona Kowieska Stanowisko ds. promocji gminy i organizacji pozarządowych (OKZ)Referat Administracji
Adam Krasuski Kierownik referatu RI (RI)Referat Rozwoju i Inwestycji
Krzysztof Teofil Kryszczuk Wójt Gminy Wiśniew ()Wójt Gminy Wiśniew
Jarosław Krzymowski Zastępca wójta ()Zastępca Wójta Gminy Wiśniew
Małgorzata Leszak Samodzielny referent ds. zarządzania kryzysowego, OC, OSP i gospodarki komunalnej () 
Marcin Markiewicz Stanowisko ds. informatyzacji Urzędu (A)Referat Administracji
Ewa Myrcha Stanowisko ds. funduszy strukturalnych (RI)Referat Rozwoju i Inwestycji
Ewa Myrcha Stanowisko ds. księgowości budżetowej (F)Referat Budżetu i Finansów
Karolina Orzyłowska-Sadło Stanowisko ds.księgowosci oświaty (OKZ)Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.
Karolina Orzyłowska-Sadło Zastępca Skarbnika Gminy Wiśniew (F)Skarbnik Gminy Wiśniew
Jolanta Ostrowska Stanowisko ds.księgowości budżetowej (F)Referat Budżetu i Finansów
Sylwia Paryła Skabnik Gminy (F)Referat Budżetu i Finansów
Robert Pierog Gminny Animator Sportu (OKZ)Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.
Wiesława Przanowska Stanowisko ds. zamówień publicznych (A)Referat Administracji
Kinga Luiza Przystupa Stanowisko ds.archiwum zakładowego i elektronicznego obiegu dokumentów (A)Referat Administracji
Marlena Teresa Salach Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Mariola Sikora Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (RI)Referat Rozwoju i Inwestycji
Jan Teofil Tomczak stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa (GK)Referat Gospodarki Komunalnej
Grzegorz Wierzbicki Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (GK)Referat Gospodarki Komunalnej
Strona 1 z 2 (30 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Radny Gminy
   Elżbieta Wysokińska (Radny [VIII kadencja])   2018-12-12
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002