wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-08-202019-08-29Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wiśniew
2019-06-242019-12-31Informacja w zakresie udzielonych ulg w podatkach lub opłatach w roku 2018
2019-06-242019-12-31Informacja o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w roku 2018
2019-05-28 Podsumowanie 2018 roku - zagospodarowanie odpadów komunalnych
2019-05-15 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
2019-04-26 Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
2019-04-03 Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 3 kwetnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych gmny Wiśniew
2019-03-20 Ogłsozenie dla organizacji pozarządowych o wynikach naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku ogłaszanych przez Gminę Wiśniew
2019-03-20 Zarządzenie Nr 38/2019
2019-03-12 Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie poddania konsultacji w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gminnych stanowiących własność Gminy Wiśniew służebnościami gruntownymi i służebnościami przesyłu.
Strona 1 of 11 (104 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna