wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-12-30 Informacja Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia śrendniej ceny jednostek paliwa w gminie Wiśniew na rok szkolny 2019/2020
2019-12-232020-01-24Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 238, 239, 240/1 w miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew
2019-12-09 Uchwała RG Wiśniew (projekt) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiśniew i zagospodarowania tych odpadów
2019-12-09  Projekt Uchwały Rady Gminy Wiśniew w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew.
2019-11-292020-01-22Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Mościbrody, gm. Wiśniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2019-11-252020-01-31Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2019-09-02 Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmian urzędowych nazw miejscowości Łupiny, Śmiary, Mroczki, Daćbogi, Pluty, Tworki
2019-05-28 Podsumowanie 2018 roku - zagospodarowanie odpadów komunalnych
2019-05-15 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
2019-04-26 Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
Strona 1 of 11 (108 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna