wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-07-302020-08-28Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko wynikających z przedłożonej ekspertyzy dotyczącej podstawowych problemów wynikających z funkcjonowania fermy drobiu oraz obliczenia istotnych zanieczyszczeń z planowanej inwestycji na części działki nr 390 w miejscowości Okniny
2020-07-302020-08-28Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko "Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 238, 239, 240/1 w miejscowości Mościbrody, gm. Wiśniew - Mościbrody A"
2020-07-302020-08-28Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 238; 239, 240/1 w miejscowości Mościbrody, gm. Wiśniew - Mościbrody B"
2020-07-272020-08-11Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
2020-07-09 Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 r. zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2020-05-08 Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew w sprawie dzierżawy gruntów rolnych stanowiący własność Gminy Wiśniew. Działki 242, 248 w miejscowości Wiśniew-Kolonia
2020-05-08 Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew w sprawie dzierżawy gruntów rolnych stanowiący własność Gminy Wiśniew. Działki 214 w miejscowości Wiśniew-Kolonia
2020-03-31 Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na reazliację zadań publicznych w 2020 roku
2020-03-31 Zarządzenie 173/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie unieważenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 r. zadań publicznych gm. Wiśniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2020-03-31 Informacja Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wyników konsultacji projektu Regulaminu korzystania z boisk sportowych, siłowni zewnętrznych i wewnętrznych, placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Wiśniew
Strona 1 of 12 (118 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567101112Następna