wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
103/2019 2019-09-10 Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
89/2019 2019-08-12 Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowościach Borki-Kosiorki i Mościbrody NIE Uchwalony obowiązujący
87/2019 2019-08-02 Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
86/2019 2019-07-31 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
85/2019 2019-07-23 Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wiśniew w zadaniach" NIE Uchwalony obowiązujący
84/2019 2019-07-15 Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznannie nagrody za osiągnięćia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury NIE Uchwalony obowiązujący
83/2019 2019-07-15 Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Wiśniew w roku szkolnym 2019/2020 w zadaniach" NIE Uchwalony obowiązujący
81/2019 2019-07-02 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 2 licpa 2019 r. w sprawiwe powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego w m. Mroczki NIE Uchwalony obowiązujący
80/2019 2019-07-02 Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Wisniew z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 6.900.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 rok" NIE Uchwalony obowiązujący
78/2019 2019-06-27 Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 czerwca2 019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
77/2019 2019-06-18 Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli NIE Uchwalony obowiązujący
76/2019 2019-06-12 Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru budowy boiska sportowego w Wiśniewie w ramach zadania inwestycyjnego "Projekt i budowa boiska sporotowego w Wiśniewie" NIE Uchwalony obowiązujący
74/2019 2019-06-12 Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Śmiary NIE Uchwalony obowiązujący
73/2019 2019-06-12 Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli NIE Uchwalony obowiązujący
71/2019 2019-06-07 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia