wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
149/2020 2020-01-02 Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Termomodernizację i przebudowę budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap III" NIE Uchwalony obowiązujący
148/2019 2019-12-31 Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie szmian w budżecie gminy na 2019 roku NIE Uchwalony obowiązujący
147/2019 2019-12-31 Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracowników oraz emerytów i rencistów Urzedu Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
146/2019 2019-12-31 Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej kasy na dzień 31 grudnia 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
145/2019 2019-12-16 Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 grudnia 2019 roku w sorawie powołania komisji do odbioru zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiarach (Dach)" NIE Uchwalony obowiązujący
144/2019 2019-12-16 Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne NIE Uchwalony obowiązujący
143/2019 2019-12-16 Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
142/2019 2019-12-13 Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz powołania w Urzędzie Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
141/2019 2019-12-06 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarką finansową Gminy Wiśniew NIE Uchwalony obowiązujący
140/2019 2019-12-02 Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie" NIE Uchwalony obowiązujący
139/2019 2019-12-02 Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie dostawczym o numerze rejestracyjnym WSI 22202 NIE Uchwalony obowiązujący
138/2019 2019-12-02 Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wiśniew do realizacji zadań związnych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie NIE Uchwalony obowiązujący
137/2019 2019-12-02 Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "Projektowaie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew z zadaniach" NIE Uchwalony obowiązujący
136/2019 2019-11-27 Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnej będącej właśnością gminy Wiśniew przeznczonej do dzierżawy w trybie przetargowym NIE Uchwalony obowiązujący
135/2019 2019-11-27 Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2019r. w sprawi eustalenia dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gminy Wiśniew i ustalenia terminu jego odpracowania NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia