wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: A.271.4.2019.WP
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 15 000,00 zł
piętnaście tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2019-04-08
Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów
CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.21.00.00-2; 45.40.00.00-1; 45.30.00.00-0
Które postępowanie w tej sprawie: pierwsze
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE
Liczba zadań wynosi: 0
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym urzędu.
Data opublikowania: od dnia 2019-03-21 , do dnia 2019-04-08.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr , poz.528059-N-2019, z 2019 r.

Krótki opis:
Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Helenowie. Zamówienie realizowane będzie w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w HelenowieÓ.

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Ogłoszenie o zamówieniu [106,87 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-21
Załącznik 9.1 do SIWZ_przedmiar_RB [121,79 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-21
Informacja z otwarcia ofert [551,45 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-04-08
Wyniki postępowań:
Firma: RENOMO Marcin Pietrzak

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Wiesława Przanowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Wiesława Przanowska
Data wytworzenia informacji 2019-03-21
Data udostępnienia informacji 2019-03-21