wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urząd Gminy Wiśniew - Budżet jednostki i jego realizacja

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2020-04-02 Uchwała Si.124.2020 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
2020-03-25 Bilans jednostki budżetowej Urzędu Gminy Wiśniew za 2019 rok
2019-12-13 Uchwała Si.452.2019 w sprawie sprostowania omyłki w opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Wiśniew na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2020 rok
2019-11-28 Uchwała Nr Si.362.2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2020-2029
2019-10-08 Sprawozdanie za III kwartał 2019 roku
2019-08-26 Uchwała Si.273.2019 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta gminy Wiśniew informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku
2019-08-06 Sprawozdanie za II kwartał 2019 roku
2019-07-03 Uchwała Si.248.2019 w sprawie opinii wydanej na wniosek Wójta Gminy Wiśniew o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
2019-04-16 Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie orzeczenia w części Uchwały nr VII/37/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019-04-15 Uchwała Si.157.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
2019-03-27 Bilans jednostki budżetowej urząd Gminy Wiśniew za 2018 rok
2019-01-15 Uchwała Si.50.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiśniew przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026
2019-01-15 Uchwała Nr SI.51.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opnii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wiśniew na rok 2019
2018-11-29 Uchwała Si.741.2018 Składu Orzekającego egionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniew projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026
2018-11-29 Uchwała Si.472.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiśniew na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego
2018-08-30 Uchwała Nr Si.315.2018 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wiśniew informacji o przebiegu wykonania budżetu a pierwsze półrocze 2018 roku
2018-08-14 Uchwała Nr Si.306.2018 w sprawie opinii wydanej na wniosek Wójta Gminy Wiśniew o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
2018-05-14 Uchwała Nr Si.223.2018 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniew, dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy Wiśniew za 2017 r.
2016-04-21 Uchwała Si.163.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r.
2015-01-29 Uchwała Nr Si.75.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiśniew, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022
2015-01-29 Uchwała Nr Si.76.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie opinii możliwości sfinansowania planoanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wiśniew na rok 2015
2014-01-17 Uchwała Nr Si.81.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2014 r.
Sprawozdanie za I kwartał 2019 roku
Sprawozdanie za listopad 2019 roku
Sprawozdanie za styczeń 2019 roku
Uchwała Si.363.2019 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Wiśniew na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2020 rok