wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urząd Gminy Wiśniew - Realizowane kontrole zewnętrzne

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2018-04-18 Uchwała Nr Si. 192.2018 Regionalna Izba Obrachunkowa w Siedlcach Regionalna Izba Obrachunkowa w Siedlcach
2018-02-06 Uchwała Nr Si.111.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Siedlcach
2018-01-12 Uchwała Nr Si.36.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Siedlcach z dnia 12 stycznia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Siedlcach
2018-01-12 Uchwała Nr Si.37.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Siedlcach z dnia 12 stycznia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Siedlcach
2017-01-17 Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Wiśniew Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
2006-01-27 Protokoł z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Wiśniew Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
2006-01-24 Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
2006-01-24 Protokół kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
2006-01-24 Protokół kontroli przeprowadzonej przez ZUS Siedlce Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlach
2006-01-23 Protokół z kontroli problemowej ew. ludności i dow osob., USC, spr. wojskowych Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie