wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urząd Gminy Wiśniew - Akty prawne (zbiory) - do wglądu

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2019-12-12 Projekt - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Mościbrody
2019-12-05 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew
2018-10-10 Uchwała Nr XLVII/336/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Mościbrody
2018-10-10 Uchwała Nr XVLII/335/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscwości Wiśniew
2018-09-14 Uchwała Nr XLVI/328/2018 Rady Gmiy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla części miejscowości Mościbrody
2018-09-14 Uchwała Nr XLVI/327/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wiśniew
2015-02-26 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr IV/21/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew
2014-11-14 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wiśniew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV "Kozienice - Siedlce Ujrzanów" dla części obrębów geodezyjnych: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki - gmina Wiśniew
2014-10-27 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wiśniew do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew
2014-05-19 Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśnew
2014-04-28 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XL/288/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew
2013-11-27 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIV/251/2013 z dnia 27 listopada ws. przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew
2013-11-27 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIV/252/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew
2013-07-31 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXX/221/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. ws. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew
2013-05-24 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/197/2013 z dnia 24 maja 2013 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew
2011-12-28 Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XII/74/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniew